Efterskolen Under Lien

Efterskolen under Lien er en specialefterskole for 9. og 10. klasses elever med autisme eller autistisk tænkning. Efterskolens rammer og pædagogiske tilgang er målrettet elevernes særlige behov, så eleverne får de bedst mulige vilkår for at udvikle sig fagligt og personligt. 

 

Målgruppe

På Efterskolen Under Lien er elever med autisme eller autistisk tænkning vores målgruppe. Det er elever, som kan have vanskeligt ved at afkode og navigere i sociale sammenhænge, elever som har haft vanskeligheder ved at opbygge og fastholde venskaber. Derfor er medarbejderne relations stærke voksne med indsigt, nærværd og ro. 

Vores elever kommer fra alle socialklasser i samfundet. Nogle har flere skoleskift bag sig i en søgen på det skoletilbud der giver den fornødne faglighed kombineret med den nødvendige social støtte.

Vores målgruppe er normaltbegavede unge, der har som mål at bestå folkeskolens afgangsprøve - eller allerede har har bestået denne. Hverdagen er tilrettelagt så efterskolen i videst mulige omfang understøtter målet om folkeskolens prøver, men samtidig giver eleverne mulighed for at opbygge venskaber, opleve hverdagen som meningsfuld og blive i stand til at træffe beslutninger der underbygger egne mål og ønsker.

 

Vi tilbyder eleven: 

  • 9. og 10. klasses afgangsprøve i rolige og trygge rammer, hvor der er fokus på den enkelte elevs potentialer
  • Støtte til, at mestre eget liv og give mulighed for at indgå i sociale fællesskaber
  • Valgfag og fritidsaktiviteter, som giver mulighed for fordybelse i en særlig interesse, og være med til at inspirere til nye interesser
  • Hverdagen på skolen er tilrettelagt med en udpræget grad af forudsigelighed, hvor der er tid til - og rum for, de nødvendige pauser.
  • Eleverne bor i mindre grupper (2 eller 4 personers gruppe) og har alle eget værelse. Værelserne har udgang til en stue/fællesområde med 1-3 andre elever
  • Eleverne får støtte i hverdagen af en kontaktlærer og trivselslærer
  • Skolen ligger 1 km. fra Tranum i smuk natur midt mellem hede, skov og Vesterhavet - det giver en helt særlig ro
  • Efterskolen er en lille skole med et begrænset antal pladser, max 64 elever.

 

Det er efterskolens intention at samarbejde bredt og understøtte lokalområdets mulighed for udvikling. Det er vores mål at Efterskolen Under Lien kommer på landkortet som stedet hvor natur, udvikling, faglighed og nærvær trives i samklang.

Det er planen at vi slår dørene op for 64 elever og 22 medarbejdere sommeren 2023 (Åbning udskudt indtil økonomien er på plads)